בית הספר הארצי לשיקום
שילוב והחלמה בבריאות הנפש

————————————————————————————————————–

חונכות אקדמאית
תוכנית זו נותנת מענה לסטודנטים עם מגבלה נפשית הזכאים לסל שיקום של שירותי
בריאות הנפש במשרד הבריאות. מטרת התוכנית היא לתת לסטודנט עם מגבלה נפשית מענה
ולאפשר לו לסיים את לימודיו בהצלחה.
תוכנית מסוג זה מקנה אמצעים לחיזוק מיומנויות למידה בסיסיות ותמיכה מקצועית
בהתנהלות בסביבה אקדמית, ובנוסף היא מאפשרת גישה למקורות תרבות, פנאי ותעסוקה
המצויים בסביבת הלמידה.
השירות ביחידה ניתן באמצעות חונכות ומתמקד בייעוץ כללי בנושא אסטרטגיות למידה
והתאמות למידה, תמיכה ומידע לגבי שירותי שיקום בקהילה. התוכנית אינה כוללת
סיוע בשכר לימוד. כל סטודנט המשתתף בתוכנית, מקבל ליווי של חונך במשך עד ארבע
שעות שבועיות. החונך מהווה עמית, אוזן קשבת ומודל להתנהגות בין אישית.
   החונכים הם סטודנטים בעצמם. החונכות מתייחסת לשלושה תחומים בחיי הסטודנט:
התחום הלימודי. המענה הניתן לסטודנט כולל הדרכה בארגון החומר הלימודי ובארגון
זמן הלימודים ורכישת הרגלי למידה ואסטרטגיות למידה  כמו: קריאה פעילה, הכנה
 למבחנים, התמצאות בספרייה, שימוש במחשב.
התחום הרגשי חברתי. המענה לניתן לסטודנט בתחום זה כולל פיתוח מיומנויות
חברתיות כמו: פניה למרצה או לעמית לצורך סיוע לימודי ממוקד, נוכחות באירועים
חברתיים סטודנטיאליים, קבלת ביקורת. סטודנטים בעלי מגבלה פסיכיאטרית שומרים
לרו בסוד את דבר מחלתם ולכן החונך הנו אדם באוניברסיטה שאפשר לשתף אותו ולא
להשקיע בהסתרה.
התחום המערכתי-אירגוני. המענה הניתן לסטודנט בתחום זה כולל התמצאות במסגרת
האקדמאית למשל בתהליכי רישום לקורסים, בהבנת הפונקציות השונות באוניברסיטה
והתמודדות עם גורמים בה: כגון מרצים, מזכירויות חוג, דיקן וכו'. מלבד הסיוע
בתוך האוניברסיטה, אנו מסייעים לסטודנט במיצוי זכויותיו ובהיכרות עם שירותי
השיקום והטיפול השונים בקהילה. כל פניה לגורם בתוך או מחוץ לאוניברסיטה נעשית
בהסכמתה סטודנט ובשיתוף עמו..
 ———————————————————————————–

ורד שפיר-קיסר ,רכזת ארצית בתחום  ההשכלה והחונכות באגף בריאות הנפש במשרד הבריאות –

הפרויקט המיוחד שהיא מובילה על החונכות האקדמית באוניברסיטאות לנפגעי נפש בקהילה  1/1/2015.

שם רכז השכלה אקדמית מספר טלפון נייד    מוסד אקדמי כתובת מייל
פנינה וייס 0509112031     רכזת ארצית pninaw.nathan@gmail.com
סמדר כורם 0506 819209     אוניברסיטת חיפה natan.hu@univ.haifa.ac.il
אפרת אייכבאום 0509 112055     אוניברסיטת בר אילן nathan.barilan@gmail.com 
עינת אקרמן 0527387003     אוניברסיטת תל אביב natan.tluniv@gmail.com
אריאל בר טוב 0506 822234      האוניברסיטה העברית ירושלים nathan.huji@gmail.com
יעל פיינטוך 0527560470      אוניברסיטת בן גוריון ב"ש nathan.bgu@gmail.com
אריאנה דוקרקר-בקר 0509 112052      מכללת ספיר nathan.sapir@gmail.com
סמדר כורם 052-6665818      טכניון nathan.technion@gmail.com

 

דילוג לתוכן