דיור מוגן והוסטלים לזכאי סל שיקום  |  תעסוקה נתמכת בכל אזורי הארץ  |  


מונה:הצעות  תעסוקה לאנשי מקצוע

      איט"ה 

     בטיפולנט

     עובדים  ריפוי  בעיסוק

     עובדים  סוציאלים      פסיכולוגיה  עברית


   

        

                    לחץ  על  הלוגו

          בני   12--25  ומחפשים
          מישהו לדבר איתו ?

       
        NATIONAL YOUTH    
          MENTAL HEALT     
    FOUNDATION / ISRAEL

               03-5040900        
      info@headspace.org.il    
 


 
 

           
 
   פרויקט דו-שיח  לחץ כאן
 
           מפגשי אנושי
          של לימוד הדדי

    
           


       החלוץ  47  וויצו , ירושלים
       טלפון  : 02-6522147
       פקס :     02-6523540 
      דואר  אלרטרוני  :
     milamjeru@enosh.org.il

   סניפים מילם בארץ   
    אשדוד
    חיפה
    נתניה
    כפר ספא
    כרמיאל
    חדרה
    תל אביב

     ועוד....

 


      
     תהליך קבלה סל שיקום
 

         במשרד  הבריאות
                     
                       לחץ  כאן

 


                  Image result for ‫אנוש‬‎

       מועדונים חברתיים של
               "אנוש "

           לחץ     כאן 

             
             

     "עזר  מציון "  חוברת  זכויות סל
           שיקום  ושיקום  תעסוקתי
          הטבות  והסדרים  מיוחדים


                        לחץ  כאן            
   
           אתרי היכרויות
                        לחץ  כאן

 


                             
      ביטוח לאומי און ליין

              6050*
               04-8812345

       1)  נכות  כללית
                       לחץ כאן

       2)סניפים וערוצי שירות
               לחץ  כאן


       3) טפסים להורדה
                     לחץ  כאן

       4) פעילויות הסניפים
           למען הקהילה


                     לחץ  כאן
                        

                       מידע על
      דיור  מוגן  לנפגעי  נפש      

              


     בקשה  לקבלת  רישיון  להחזקה

          ושימוש  בקנביס רפואי

                   לחץ   כאן

                 
               
             אנשי  מיקצוע

 


  
מדריך מיצוי זכויות לנפגעי נפש

          ובני משפחותיהם   

                לחץ   כאן
 


           מאמרים   מדעים
 לאנשי מקצוע וצוות רפואי
        
 

 

מימון השכלה
 
הקרן לפיתוח שירותים לנכים
 
הקרן מסייעת בפיתוח שירותים לנכים בקהילה ובמוסדות, כדי לממש את מירב הפוטנציאל שלהם בתחומי החינוך, התעסוקה ושעות הפנאי.
נושאי הסיוע של הקרן משקפים את השינויים הרבים והמגמות החדשות בטיפול בנכה: קידום זכויותיו, שינויים בתפיסות מקצועיות לשילוב הנכה בקהילה, בחברה, במשפחה ובתעסוקה, זאת לצד פיתוח שירותים ייחודיים לנכים שאינם מסוגלים להשתלב בחברה.
 
 
 
 
 
 
 
 
בשנים 2010-2011  הקרן לפיתוח שירותים לנכים תשים דגש מיוחד לעידוד ופיתוח  תוכניות המסייעות לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הפתוח, לפיתוח מרכזי תמיכה רב-נכותיים במכללות ובאוניברסיטאות, לעידוד ולסיוע בהרחבת סדרי הנגישות באתרים ציבוריים שונים, לפיתוח טכנולוגיות חדישות עבור אנשים עם מוגבלות.
הקרן תסייע להגיש אתרי אינטרנט עבור אנשים עם מוגבלות, בקידום שילוב הנכה בחברה, ספורט, תרבות ובקידום הבריאות.
הקרן תמשיך לסייע לפיתוח שירותים בתחומי הפעילות האחרים כמפורט בהמשך.
את הבקשה יש להגיש על גבי טופס הבקשה לקבלת סיוע (כללי)
הבקשות נבדקות על פי שיקולים וסטנדרטים מקצועיים של המוסד לביטוח לאומי, על פי הנוהלים המקובלים בתקנון הקרן.
 
 
 
 
 
 
הקרן לפיתוח שירותים לנכים מסייעת בהתקנת סידורי נגישות במבנים ואתרים ציבוריים.
השקעה זו, יחד עם השקעות הגורמים השונים העוסקים בתחום הנגישות הביאה לעלייה ניכרת במודעות לצורכי הנגישות של אנשים עם מוגבלות, וליצירת פתרונות רבים בתחום הנגישות, המקלים על אוכלוסייה זו.
כיום יש יותר אתרים ציבוריים הנגישים לנכים: אולמות שבהם אמצעי עזר לכבדי שמיעה, גנים ציבוריים, שמורות טבע, מעברי חצייה מודגשים לעיוורים, משרדי רשויות מקומיות, בתי ספר ומבנים ציבוריים אחרים, המאפשרים לאנשים עם מוגבלות השתתפות כמו לכלל האוכלוסייה.
לאחרונה אישרה הכנסת את פרק הנגישות בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הקובע את אחריותם של נותני שירותים ובעלי מבנים ועסקים להגיש אותם לאנשים עם מוגבלות.
 
 
 
 
 
 
מי זכאי להגיש בקשה
 
גופים ציבוריים, מלכ"רים, רשויות מקומיות או משרד ממשלתי.
 
 
 
 
 
הקרן לפיתוח שירותים לנכים – תחומי סיוע
מתוך הכרה בזכותו של אדם עם מוגבלות לשוויון הזדמנויות, מסייעת הקרן בפיתוח שירותים לשילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה, כדי לאפשר לכל אדם לממש את מרב הפוטנציאל הגלום בו. הסיוע ניתן בתחומי התעסוקה,השיקום, החינוך, הדיור והפנאי, על פי עקרונות וסדרי עדיפויות הנקבעים בתוכנית העבודה של הקרן.
בשנת 2009 תעודד הקרן יוזמות חדשות ותמשיך לסייע בתחומי הפעילות השונים (המפורטים בהמשך) תוך הדגשת שלושה תחומים מערכתיים:
*                             הכנה לתעסוקה ושילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה בשוק הפתוח
*                             סיוע בהתקנת סדרי נגישות במסגרות שונות, כולל הגשת אתרי אינטרנט
*                             סיוע בהקמת מרכזי תמיכה רב-נכויות לסטודנטים עם מוגבלויות במכללות ובאוניברסיטאות
*                             סיוע בפיתוח טכנולוגיות חדשות
*                             קידום השילוב בספורט, תרבות וקידום בריאות
פירוט של כללי הסיוע תוכלו לראות בתוכנית העבודה לשנת 2009.
 
 
 
 
 
 
גובה הסיוע
 
נקבע בהתאם לתכנית, לאוכלוסייה, לגורמים השותפים ועוד.
 
 
 
 
 
הקרן פועלת על פי תקנון שאושר על ידי מנהלת המוסד בהתייעצות עם ועדת הנכות של מועצת המוסד.
 
 
 
 
 
 
 א.         כללי
נגישות לסביבתו של האדם היא עבורו מפתח לשילוב אמיתי בחברה ולשוויון הזדמנויות, וזאת במיוחד לגבי אנשים עם מוגבלות.
 
כדברי בית המשפט העליון בבג"צ 7081/93 שחר בוצר נגד מועצה מקומית מכבים-רעות:
"הנכה הוא אדם שווה זכויות. אין הוא מצוי מחוץ לחברה או בשוליה. הוא חבר רגיל בחברה בה הוא חי. מטרת ההסדרים אינה להיטיב עמו בבדידותו, אלא לשלבו, תוך שימוש לעיתים בהעדפה מתקנת, במרקם הרגיל של חיי החברה".
בשנים 2010-2011 , יינתן הסיוע בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן, וכן על פי כללים למתן סיוע בנושא נגישות 2010-2011.
 
 
 
 
 
 
מועד להגשת הבקשה / הצעות
 
בתחומי התעסוקה בשוק הפתוח, הנגישות, ומרכזי התמיכה לסטודנטים מוגבלת תקופת הגשת הבקשות.
בתחומים האחרים אין מועדים המגבילים את הגשת ההצעות ואתם רשאים להגיש את הצעתכם בכל עת.
 
 
 
 
 
 
בקשה לסיוע באמצעות הקרן לפיתוח שירותים לנכים, יש להגיש על גבי טופס המיועד לכך:
*                             טופס בקשה לסיוע בהתקנת סידורי נגישות
לא יתקבלו טופסי בקשות בכתב יד.
 
את הבקשות יש לשלוח לכתובת:
המוסד לביטוח לאומי
הקרן לפיתוח שירותים לנכים
שד' ויצמן 13
ירושלים 91909
טלפון לבירורים: 02-6709940
פקס: 02-6463082
 
 
 
 
 
 
אישורים נדרשים
 
עמותה או אגודה וולונטרית יצרפו את האישורים האלה:
*                             אישור מרואה חשבון על ניהול חשבונות כחוק
*                             מאזן אחרון
*                             אישור מורשי חתימה
*                             אישור מלכ"ר
*                             תעודת רישום כעמותה
*                             אישור על ניהול תקין בתוקף של רשם העמותות
*                             תקנון העמותה
רשות מקומית יצרפו את האישורים האלה:
*                             אישור ממס הכנסה
*                             אישור על ניהול פנקסים
 
 
 
 
 
הבקשה נבדקת על ידי עובד הקרן לפי הקריטריונים למתן סיוע על פי שיקול דעת מקצועי והנוהלים המקובלים במוסד.
 
 
 
 
 
 
צור קשר
 
הקרן לפיתוח שירותים לנכים,
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13, ירושלים 91909,
טלפון: 02-6709940
פקס: 02-6463082
דואר אלקטרוני :zehavaa@nioni.gov.il
 מנהל הקרן :דואר אלקטרוני   shmuelv@nioni.gov.il
 
 
 
 

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
                         
כנסים :
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו
הכנס השנתי-האב המת : מהרצח 
הממשי למטאפורי.

             7-8/03/2019
לפרטים  לחץ  כאן


התוכנית לפסיכותרפיה , הפקולטה לרפואה
אוניברסיטת  תל-אביב
 כנס " פרשנות ומעבר לה  : מבט רב-מימדי
                     11/01/2019
לפרטים  לחץ  כאן


כנס  חדש  מבית  אמציה
" נפלאות  המוח  ההוליסטי "
            8/01/2019

לפרטים  לחץ  כאן

כנס  איט"ה  2019
הפסיכותרפיה ההתנהגותית קוגניטיבית
מיום ראשון  17/02/2019  בשעה  11:00
ועד יום שלישי  19/02/2019 בשעה 18:00

לפרטים  לחץ  כאן

כנס הבינלאומי השלישי בנושא   אובדן  , 
שכול וחוסן נפשי בישראל ובעולם :

עובדות תובנות והשלחות
                 14/17/01/2019
                אילת
לפרטים  לחץ כאן

מרכז הפסיכואנליזה זוגי ומשפחתי
כנס השלישי של קבוצת העבודה בתחום
הפסיכואנליזה זוגי ומשפחתי

                   12/14/02/2019

לפרטים לחץ  כאן


הרצאוה :
THE FUTURE OF NEUROSCIENCE
ATTACHEMENTS AND MENTALIZING
FROM RESEARCH TO CLINIC 
PRACTICE
               
          LONDON
                      18/19/05/2019
לפרטים  לחץ  כאןסדנאות :
מכון  פסגות , רמת  גן
סדנאת מומחה  מחו"ל : טיפול ב-OCD
באמתעות מיינדפולנס

          22-24-25/01/2019
לפרטים  לחץ  כאן
 
מרכז סגול למוח ותודעה
מנפלאות המוח  לנפלאות האדם 
סדנה בסיסית

            8-10/01/2019
לפרטים  לחץ  כאן

מרכז  סגול למוח  ותודעה
מנפלאות  המוח  לנפלאות האדם
סדנה מתקדמת

 5/6/02/2019   17/18/03/2019
לפאטים  לחץ  כאן


בר אילן אוניברסיטת
סדנת מחקר על התמודדות זוגית
במצבי חולי ומשברי חיים

    18/20/02/2019
לפרטים לחץ  כאן

 


ימי  עיון :
הסתדרות הפסיכולוגים ואוניברסיטת
באר-אילן
הטיפול הפסיכולוגי בקרב הקהילה 
הלהט"בית הדתית הלכה תיאוריה
והמעשה הטיפולי

                   13/01/2019
לפרטים  לחץ  כאן


מרכז לבריאות הנפש ע"ש אברבנאל
בשר הנפש-גוף, אמנות , פסיכואנליזה
                 11/01/2019
לפרטים  לחץ  כן


מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת זמננו
פסיכואנליזה וקבלה
              28/02/2019
לפרטים לחץ כאן

האקדמיה תל-אביב יפו , מכון  SEED
לאירועי הפתיחה של מכון  SEED במכללה
האקדמית תל אביב  יפו

               24/25/01/2019
לפרטים  לחץ  כאן


האוניברסיטת העברית
טראומה וויסות רגשית בילדים : הביצה
והתרנגולת

         17/02/2019
לפרטים  לחץ  כאן


מפגשים :
האגודה הישראלית לטיפול 
קוגניטיבי היתנהגותי.
מפגשי איט"ה בימי שישי במרכז 
        2017-2018

פרטים וההרשמה
 
האגודה הישראלית לטיפול
קוגניטיבי היתנהגותי.
מפגשי  איט"ה בימי שישי בירושלים
     2017-2018
פרטים והרשמה


האגודה הישראלית לטיפול
קוגניטיבי היתנהגותי.
מפגשי איט"ה בימי שישי בבאר שבע
             2017-2018

פרטים והרשמה


הקרנה  ושיח - " יונתן אגסי הציל חיי "
  
                10/01/2019
לפרטים  לחץ  כאןקורסים והשתלמויות:

האגודה הישראלית להיפנוזה
קורס להיפנוזה לרופאים,פסיכולוגים
ולרופאי שיניים
                       
2018
לפרטים  לחץ  כאן


         אוניברסיטת חיפה
         CBT-אינטגרטיבי
               קורסים


   CBT-אינטגרטיבי ממוקד רגש
   11/07/2019--16/05/2019

  הכשרה בביופידבק
  31/01/2019--03/01/2019


   בין פסיכולוגיה חיובית ל-CBT
   28/02/2019--14/02/2019

   סדנה  מתקדמת באקט
   04/04/2019--07/03/2019


   קורס בטיפול דינמי חוויתי ממוקד-EDT
    08/04/2019--11/02/2019

   לפרטים הקורסים באוניברסיטת חיפה
   והצפון  לחץ  כאן


סמינרים :
 
      פיתרונות למישפחות מתמודדי נפש

                          בקהילה


                             לחץ   כאן       אינפו נפש ישראל עכשיו גם
           בנייד דרך GOOGLE

           INFONEFESHISRAEL.CO.IL


       

                                                          


          טלפונים חרום שימושים,
            מוסדות  ממשלתיים
וארגונים לבריאות הנפש / אנשי מקצוע

                          לחץ   כאן
    


 
    פיתרונות
 תעסוקה לנפגעי נפש
                 
                   לחץ  כאן


       פיתרונות דיור לנפגעי נפש
               
                  לחץ  כאן                     Image result for ‫אנוש‬‎
            תעסוקה נתמכת
  טלפון ,מייל ואזורים בכל הארץ

                 לחץ כאן.

 
                   מרכז אנוש

          משה דיין 30 כפר סבה, 
       ת.ד. 181 מיקוד 4410101
          מנהלת מרכזי תעסוקה
               בשוק החופשי: 
            איילת גנאור יצחק,
            טל :054-9299019
        ayeletg@enosh.org.il

          מילוי,הכנה,לווי והגשה

                 סל שיקום
                  לחץ  כאן


                            
            עמותת "בית חם" נותנת

            שרותי לווי והכנה לוועדות
           סל שיקום ע"י אנשי מקצוע

          מספר טלפון ארצי למרפאות
          בית חם:

       1599-510-550 שלוחה מס'2
                       *9518

           דנה יקיר, מנהלת מרפאות בית חם :
                   
     

              dana.y@bch.org.il


               

     טיפול  פסיכולוגי  מוזל במחיר
         עד  250  ש"ח למפגש
           לפרטים  לחץ  כאן


                       

    טיפול  פסיכולוגי מוזל  במחיר
           עד   200   ש"ח למפגש
          לפרטים  לחץ  כאן

 


 


       

 

לייבסיטי - בניית אתרים